× Pliki Cookies Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza wyrażenie zgody na ich zapisanie lub wykorzystanie. Czytaj dalej Polityka cookies.

KalkulatorSO

Kalkulator wielkości ekonomicznej ~ Kalkulator Standardowej Produkcji

Przy pomocy „Kalkulatora SO” można w szybki i prosty sposób oszacować wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego w euro. Wielkość ekonomiczna obliczana jest na podstawie współczynników Standardowej Produkcji „2010” (SO „2010”) opracowanych zgodnie z rozporządzeniem unijnym obowiązującym wszystkie państwa UE. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.fadn.pl. Kalkulator został przygotowany w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym Instytucie Badawczym.

W celu obliczenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa należy:

  • 1. Dokonać wyboru formy prawnej gospodarstwa.
  • 2. Dokonać wyboru województwa, w którym położona jest większość użytków rolnych gospodarstwa.
  • 3. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi „Produkcji roślinnej” ? i „Produkcji zwierzęcej” ?
  • 4. Podać dane o powierzchni poszczególnych upraw i stanie średniorocznym zwierząt w gospodarstwie z uwzględnieniem odpowiednich jednostek miary*. W przypadku, gdy na liście nie znajduje się szukana przez nas uprawa, należy wybrać grupę upraw najbardziej podobną pod kątem technologicznym.
  • 5. Nacisnąć przycisk "Oblicz".
  • * Kalkulator nie obejmuje działalności nie ujętych we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych (np. ryby i zwierzęta futerkowe).

Informacje ogólne

Produkcja roślinna ?

ha
Uprawa J.m. Powierzchnia

Produkcja zwierzęca ?

szt.
Grupa zwierząt J.m. Stan średnioroczny
Wymagane jest zaznaczenie okienka poniżej.

Wynik

Otrzymany wynik ma charakter poglądowy i może się różnić od wyników uzyskiwanych w ramach innych systemów. Ponadto nie stanowi wartości wiążącej w myśl przepisów prawa, tym samym nie może być podstawą do ubiegania się o wsparcie w ramach PROW 2014-2020.

Kontakt
Liczba odwiedzin: 692117